Skip to main content
IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa

Analiza polskiego społeczeństwa

IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa odbyła się  online 27 listopada 2020 r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących  różne jednostki naukowe z Polski.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

 • dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS – Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Badania społeczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem metod i narzędzi humanistyki cyfrowej

 • Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Tytuł wystąpienia: Kredytowy Portfel Polaka

 • prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz – Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: Wyzwoleni z przestrzeni, uwikłani w czas. Refleksje o redefinicjach pojęcia wolności na przykładzie przemian w podróżopisarstwie

Następnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Zamysłem Konferencji było stworzenie forum dla wymiany wiedzy na tematy dotyczące współczesnego społeczeństwa, które obecnie zmaga się z wieloma problemami i zmianami.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS, Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Ewa Banaszak, Zakład Socjologii Płci i Rodziny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Agnieszka Jeran, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Maciej Kokociński, Instytut Socjologii, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Kamil Mazurek, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:

 • Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:

Sponsor:

Czasopismo Humanities and Social Sciences