Skip to main content
Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa

Analiza polskiego społeczeństwa

Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa jest już przeszłością. W spotkaniu, które miało miejsce 25 listopada 2017 r., uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski. W tak znakomitym gronie mogliśmy wysłuchać licznych wykładów poruszających zagadnienia społecznych problemów polskiego społeczeństwa.

Konferencję uświetnił wykład Gościa Honorowego dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS, pt. „Media a polityka w perspektywie lokalnej”.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objął:
• Park Psychologii